Giải thưởng Nobel về hóa học năm 1946 đã được chia, một nửa được trao cho James Batcheller Sumner "vì khám phá ra rằng enzyme có thể được kết tinh", nửa còn lại cùng với John Howard Northrop và Wendell Meredith Stanley "vì đã tổng hợp được enzyme và protein virus trong một thể tinh khiết."