Giải thưởng Nobel về hóa học 1997 đã được trao một nửa cho Paul D. Boyer và John E. Walker "vì đã làm sáng tỏ cơ chế enzyme dựa trên sự tổng hợp adenosine triphosphate (ATP)" và nửa còn lại cho Jens C. Skou " cho phát hiện đầu tiên về enzyme vận chuyển ion, Na +, K + -ATPase. "