Giải thưởng Nobel về hóa học năm 1929 đã được trao cho Arthur Harden và Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin "vì những nghiên cứu của họ về quá trình lên men của đường và enzyme lên men."