👩‍❤" "CÔ VÍT" NHANH ĐI ĐI - VÌ ĐÃ CÓ XỊT KHÔNG KHÍ DR.D 𝑿𝒊̣𝒕 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝑫𝒓. 𝑫 được chiết xuất từ 💧 Anolyte A7 là dung dịch sinh lý có tính chất như hệ miễn dịch ở người, nên an toàn tuyệt đối cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai 💧 Không có mùi, không độc hại khi hít phải